ผู้บริหาร

พลตรีเฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์
ผู้รับใบอนุญาต
แบบสำรวจความคิดเห็น
การทวงค่าเทอม
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/04/2014
ปรับปรุง 26/07/2019
สถิติผู้เข้าชม 159137
Page Views 240626
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดเกตุ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
2 โรงเรียนวัดรัมภาราม ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
3 โรงเรียนท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
4 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง
5 โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง บางคู้ ท่าวุ้ง
6 โรงเรียนวัดปากคลองบางคู้ บางคู้ ท่าวุ้ง
7 โรงเรียนบ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) บางงา ท่าวุ้ง
8 โรงเรียนวัดหนองมน บางงา ท่าวุ้ง
9 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) บางงา ท่าวุ้ง
10 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก บางลี่ ท่าวุ้ง
11 โรงเรียนวัดหนองหลวง บางลี่ ท่าวุ้ง
12 โรงเรียนบ้านบางลี่ บางลี่ ท่าวุ้ง
13 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ บางลี่ ท่าวุ้ง
14 โรงเรียนวัดเกาะวิมุตตาราม บ้านเบิก ท่าวุ้ง
15 โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก บ้านเบิก ท่าวุ้ง
16 โรงเรียนวัดบ้านลาด บ้านเบิก ท่าวุ้ง
17 โรงเรียนวัดโพธิ์ตรุ บ้านเบิก ท่าวุ้ง
18 โรงเรียนวัดมุจลินท์ มุจลินท์ ท่าวุ้ง
19 โรงเรียนวัดลาดสาลี่ ลาดสาลี่ ท่าวุ้ง
20 โรงเรียนวัดคงคาราม หัวสำโรง ท่าวุ้ง
21 โรงเรียนวัดมะค่า หัวสำโรง ท่าวุ้ง
22 โรงเรียนวัดยวด หัวสำโรง ท่าวุ้ง
23 โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร หัวสำโรง ท่าวุ้ง
24 โรงเรียนวัดหัวสำโรง หัวสำโรง ท่าวุ้ง
25 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา เขาสมอคอน ท่าวุ้ง 036-489109
26 โรงเรียนวัดถ้ำตะโก เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
27 โรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
28 โรงเรียนวัดเขาสมอคอน เขาสมอคอน ท่าวุ้ง
29 โรงเรียนวัดคลองเม่า โคกสลุด ท่าวุ้ง
30 โรงเรียนวัดสนามไชย โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
31 โรงเรียนบ้านดอนทอง โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
32 โรงเรียนดอนทองราษฎร์วิทยา โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
33 โรงเรียนพระวรสาร บ้านหมี่
34 โรงเรียนบ้านดงกลาง ชอนม่วง บ้านหมี่
35 โรงเรียนวัดดงพลับ ดงพลับ บ้านหมี่
36 โรงเรียนบ้านดอนดึง ดอนดึง บ้านหมี่
37 โรงเรียนวัดโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่
38 โรงเรียนบ้านกระเบากลัก ดอนดึง บ้านหมี่
39 โรงเรียนวัดบางกะพี้(พสกอำรุง) บางกะพี้ บ้านหมี่
40 โรงเรียนวัดวังใต้ บางกะพี้ บ้านหมี่
41 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี บางกะพี้ บ้านหมี่ 036700102
42 โรงเรียนวัดเทพอำไพ บางขาม บ้านหมี่
43 โรงเรียนวัดธรรมิการาม บางขาม บ้านหมี่
44 โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา บางพึ่ง บ้านหมี่
45 โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง) บ้านกล้วย บ้านหมี่
46 โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย บ้านกล้วย บ้านหมี่
47 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บ้านชี บ้านหมี่
48 โรงเรียนท่าโขลงพระนคร บ้านชี บ้านหมี่ 036-776394
49 โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน บ้านชี บ้านหมี่
50 โรงเรียนวัดท่าช้าง บ้านชี บ้านหมี่
51 โรงเรียนวัดบ้านทราย บ้านทราย บ้านหมี่
52 โรงเรียนรัตนศึกษา บ้านหมี่ บ้านหมี่
53 โรงเรียนวัดสระตาแวว พุคา บ้านหมี่
54 โรงเรียนวัดหนองน้ำทิพย์ พุคา บ้านหมี่
55 โรงเรียนวัดมหาสอน(ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์) มหาสอน บ้านหมี่
56 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว มหาสอน บ้านหมี่
57 โรงเรียนวัดบางพึ่ง มหาสอน บ้านหมี่
58 โรงเรียนบ้านเขาสาริกา สนามแจง บ้านหมี่
59 โรงเรียนวัดเขาวงกฎ สนามแจง บ้านหมี่
60 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สนามแจง บ้านหมี่
61 โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
62 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
63 โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง สายห้วยแก้ว บ้านหมี่
64 โรงเรียนวัดท้ายลาด หนองกระเบียน บ้านหมี่
65 โรงเรียนวัดหนองกระเบียน หนองกระเบียน บ้านหมี่ 089-9018249
66 โรงเรียนวัดหนองคู หนองกระเบียน บ้านหมี่
67 โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ หนองกระเบียน บ้านหมี่
68 โรงเรียนบ้านสระเตย หนองทรายขาว บ้านหมี่
69 โรงเรียนวัดเนินยาว หนองทรายขาว บ้านหมี่
70 โรงเรียนวัดเนินยาว(สาขาวัดบ้านคลอง) หนองทรายขาว บ้านหมี่
71 โรงเรียนวัดสระกระเบี้อง หนองเต่า บ้านหมี่
72 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม หนองเต่า บ้านหมี่
73 โรงเรียนวัดบ้านลาด หนองเต่า บ้านหมี่
74 โรงเรียนบ้านโคกสุข หนองเต่า บ้านหมี่
75 โรงเรียนวัดห้วยกรวด หนองเมือง บ้านหมี่
76 โรงเรียนวัดหนองเมือง หนองเมือง บ้านหมี่
77 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่
78 โรงเรียนบ้านน้ำบ่า หนองเมือง บ้านหมี่
79 โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก หินปัก บ้านหมี่
80 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ เชียงงา บ้านหมี่
81 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ โพนทอง บ้านหมี่
82 โรงเรียนปิยะบุตร์ โพนทอง บ้านหมี่
83 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า โพนทอง บ้านหมี่
84 โรงเรียนวัดน้ำจั้น ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
85 โรงเรียนบ้านหัวบึง ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่
86 โรงเรียนบ้านหนองนางาม ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ 089-2345397
87 โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน กกโก เมืองลพบุรี
88 โรงเรียนวัดดงน้อย กกโก เมืองลพบุรี
89 โรงเรียนกวดวิชาดาวตะวัน กกโก เมืองลพบุรี
90 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย งิ้วราย เมืองลพบุรี
91 โรงเรียนวัดชีแวะ งิ้วราย เมืองลพบุรี
92 โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ งิ้วราย เมืองลพบุรี
93 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
94 โรงเรียนวัดใดใหญ่ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
95 โรงเรียนบ้านไทรย้อย ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
96 โรงเรียนวัดใดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี
97 โรงเรียนวัดตะลุง ตะลุง เมืองลพบุรี
98 โรงเรียนวัดบางพุทโธ ตะลุง เมืองลพบุรี
99 โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม ตะลุง เมืองลพบุรี
100 โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ตะลุง เมืองลพบุรี
101 โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ตะลุง เมืองลพบุรี 0808-195492
102 โรงเรียนบำรุงศึกษา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
103 โรงเรียนวรกิจพิทยา ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
104 โรงเรียนวัดถนนแค ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี
105 โรงเรียนวัดตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
106 โรงเรียนบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
107 โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
108 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
109 โรงเรียนวรพิทยา ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
110 โรงเรียนโกษานุสรณ์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
112 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
113 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี 0-3641-1043
114 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
115 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 ท่าศาลา เมืองลพบุรี
116 โรงเรียนวัดเขาหนีบ ท่าศาลา เมืองลพบุรี
117 โรงเรียนจินดารัตน์ ท่าศาลา เมืองลพบุรี
118 โรงเรียนวินิตศึกษา ท่าหิน เมืองลพบุรี
119 โรงเรียนบัณฑิตศึกษา ท่าหิน เมืองลพบุรี
120 โรงเรียนบ้านหนองแขม ท่าแค เมืองลพบุรี
121 โรงเรียนวัดป่ากล้วย ท่าแค เมืองลพบุรี
122 โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม ท่าแค เมืองลพบุรี
123 โรงเรียนวัดท่าแค ท่าแค เมืองลพบุรี
124 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
125 โรงเรียนวัดตะเคียน ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
126 โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด ท้ายตลาด เมืองลพบุรี
127 โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
128 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
129 โรงเรียนวัดซับเสือแมบ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
130 โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
131 โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี
132 โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต บางขันหมาก เมืองลพบุรี
133 โรงเรียนวัดหนองแก้ว บางขันหมาก เมืองลพบุรี
134 โรงเรียนวัดอัมพวัน บางขันหมาก เมืองลพบุรี
135 โรงเรียนวัดทองแท่งนิสยาราม บางขันหมาก เมืองลพบุรี
136 โรงเรียนวัดข่อยกลาง บ้านข่อย เมืองลพบุรี 03600000
137 โรงเรียนวัดข่อยใต้ บ้านข่อย เมืองลพบุรี
138 โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ป่าตาล เมืองลพบุรี
139 โรงเรียนวัดพรหมาสตร์ พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
140 โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม(หลวงปู่มังอุปถัมภ์) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
141 โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี
142 โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ สี่คลอง เมืองลพบุรี
143 โรงเรียนวรนารถวิทยาลพบุรี เขาพระงาม เมืองลพบุรี
144 โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ เขาพระงาม เมืองลพบุรี
145 โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต เขาพระงาม เมืองลพบุรี
146 โรงเรียนทบอ.สองเหล่าสร้าง เขาพระงาม เมืองลพบุรี
147 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง เขาพระงาม เมืองลพบุรี 036776473
148 โรงเรียนกองบินโคกกะเทียม เขาพระงาม เมืองลพบุรี
149 โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) เขาพระงาม เมืองลพบุรี
150 โรงเรียนวัดสระมะเกลือ เขาสามยอด เมืองลพบุรี
151 โรงเรียนจริยศึกษา เขาสามยอด เมืองลพบุรี
152 โรงเรียนวัดหนองบัวขาว เขาสามยอด เมืองลพบุรี
153 โรงเรียนโรงพยาบาลอานันทมหิดล เขาสามยอด เมืองลพบุรี
154 โรงเรียนวัดดงสวอง เขาสามยอด เมืองลพบุรี
155 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา เขาสามยอด เมืองลพบุรี
156 โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์) เขาสามยอด เมืองลพบุรี
157 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เขาสามยอด เมืองลพบุรี 036-782711
158 โรงเรียนวัดโบสถ์ โก่งธนู เมืองลพบุรี
159 โรงเรียนวัดบ้านดาบ โก่งธนู เมืองลพบุรี
160 โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
161 โรงเรียนวัดหนองปลิง โคกกะเทียม เมืองลพบุรี
162 โรงเรียนโคกตูมวิทยา โคกตูม เมืองลพบุรี
163 โรงเรียนบ้านโคกตูม โคกตูม เมืองลพบุรี
164 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
165 โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
166 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โคกตูม เมืองลพบุรี 0-3643-6272
167 โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
168 โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย โคกตูม เมืองลพบุรี
169 โรงเรียนวัดโป่งน้อย โคกลำพาน เมืองลพบุรี
170 โรงเรียนโคกลำพานวิทยา โคกลำพาน เมืองลพบุรี
171 โรงเรียนวัดไผ่แตร โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี
172 โรงเรียนวัดโคกหม้อ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
173 โรงเรียนวัดสำราญ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
174 โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
175 โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
176 โรงเรียนวัดบ่อเงิน โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี
177 โรงเรียนบ้านหนองบัว คลองเกตุ โคกสำโรง
178 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา คลองเกตุ โคกสำโรง
179 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คลองเกตุ โคกสำโรง
180 โรงเรียนบ้านคลองเกตุ คลองเกตุ โคกสำโรง
181 โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง
182 โรงเรียนบ้านหัวดง คลองเกตุ โคกสำโรง
183 โรงเรียนบ้านวังไผ่ ดงมะรุม โคกสำโรง
184 โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง
185 โรงเรียนบ้านเนินจันทร์ ดงมะรุม โคกสำโรง
186 โรงเรียนบ้านดงมะรุม ดงมะรุม โคกสำโรง
187 โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก โคกสำโรง
188 โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง วังขอนขว้าง โคกสำโรง
189 โรงเรียนวัดดงแก้ว วังขอนขว้าง โคกสำโรง
190 โรงเรียนบ้านวังจั่น วังจั่น โคกสำโรง
191 โรงเรียนบ้านพุม่วง วังเพลิง โคกสำโรง
192 โรงเรียนบ้านมะม่วงเจ็ดต้น วังเพลิง โคกสำโรง
193 โรงเรียนบ้านโป่งยอ วังเพลิง โคกสำโรง
194 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 วังเพลิง โคกสำโรง
195 โรงเรียนบ้านวังเพลิง วังเพลิง โคกสำโรง
196 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สะแกราบ โคกสำโรง
197 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง สะแกราบ โคกสำโรง
198 โรงเรียนวัดสะพานคง สะแกราบ โคกสำโรง
199 โรงเรียนวัดสะแกราบ สะแกราบ โคกสำโรง
200 โรงเรียนวัดหนองแขม หนองแขม โคกสำโรง
201 โรงเรียนบ้านท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง
202 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง
203 โรงเรียนบ้านพรมทิน หลุมข้าว โคกสำโรง
204 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว หลุมข้าว โคกสำโรง
205 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย ห้วยโป่ง โคกสำโรง 036650152
206 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ห้วยโป่ง โคกสำโรง
207 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง ห้วยโป่ง โคกสำโรง
208 โรงเรียนวัดหนองหอย ห้วยโป่ง โคกสำโรง
209 โรงเรียนวัดหนองคู ห้วยโป่ง โคกสำโรง
210 โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาค ห้วยโป่ง โคกสำโรง
211 โรงเรียนวัดสัมพันธมิตร ห้วยโป่ง โคกสำโรง
212 โรงเรียนบ้านชอนอุดม เกาะแก้ว โคกสำโรง
213 โรงเรียนบ้านหนองชนะชัย เกาะแก้ว โคกสำโรง
214 โรงเรียนบ้านชอนบอน เกาะแก้ว โคกสำโรง
215 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน เกาะแก้ว โคกสำโรง
216 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง เพนียด โคกสำโรง
217 โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง
218 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด เพนียด โคกสำโรง
219 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา โคกสำโรง โคกสำโรง
220 โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล โคกสำโรง โคกสำโรง
221 โรงเรียนวัดหนองพิมาน โคกสำโรง โคกสำโรง
222 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง โคกสำโรง 036441860
223 โรงเรียนวัดรัตนาราม โคกสำโรง โคกสำโรง
224 โรงเรียนทศธรรมศึกษา โคกสำโรง โคกสำโรง