สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เป็นรูปมหาพิชัยมงกุฎ  ด้านบนเป็นชื่อโรงเรียน

ด้านข้างปืนใหญ่ และตราปีกกองบิน