กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววิสา หมื่นสา
ครูสอนนาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิรันด์ เย็นใจ
ครูสอนดนตรีไทย
เบอร์โทร : 0870986156

นายประยุทธ แจ่มผล
ครูสอนวิชาศิลปะ,ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1