ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 86) 29 ต.ค. 64
(อ่าน 328) 22 พ.ค. 63
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงเปิดรับสมัครนักเรียนอ (อ่าน 674) 22 เม.ย. 63
ท่านผู้ปกครองสามารถ ติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนได้ที่ Facebook โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง (อ่าน 1669) 30 มิ.ย. 57