กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธัญรัศม์ โพธิตา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น

นางประภาพันธ์ บุญไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล,ครูประวัติศาสตร์,ครูบรรณารักษ์