คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ
ตำแหน่ง : ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ / ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : พันเอก อัมรินทร์ ทรงผาสุข
ตำแหน่ง : รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริลักษณ์ วงศ์นิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเอกชน / ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ. วีรพล พิชัยณรงค์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.อ.ประสิทธิ์ คำพันทา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร อุนะพำนัก
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี ทัศมาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ